Στην Αθήνα σήμερα Κυριακή 27/09/2020 και ώρα 11.00πμ συνήλθαν στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ της Αθήνας , οδός Πανεπιστημίου 52, σε τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη- συνεταίροι του αστικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΠΕ». Σύμφωνα με το καταστατικό και το προεδρικό διάταγμα 93/87 Α8, παράγραφος 5, εδάφιο Δ και σύμφωνα με την υπ’αριθμ πρωτοκόλλου 2617/20-08-20 πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου.

Η ανωτέρω τακτική Γ.Σ. είχε προγραμματιστεί για τις 26/04/2020, ημέρα Κυριακή, στο ίδιο ξενοδοχείο και την ίδια ώρα.

Κατόπιν της απαγορεύσεως των μετακινήσεων και συγκεντρώσεων λόγω κορωνοιού, η ανωτέρω Γ.Σ. ανεβλήθη.

Εδόθη παράταση της λειτουργίας των Δ.Σ. των οικοδομικών συνεταιρισμών των οποίων η διάρκεια λειτουργίας είχε λήξει, μέχρι την 30η/09/2020. Νόμος 4701, άρθρο 44 (ΦΕΚ 30/06/20).

Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ. ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής Γ.Σ. του συνεταιρισμού έτους 2020 την 13η/09/20.

Κατόπιν αυτών, λόγω του ότι την 13η/09/20 δεν υπήρξε απαρτία, όπως δεν υπήρξε και την 20η/09/20, η Γ.Σ. του συνεταιρισμού διεξήχθη την 27/09/20.

Θέματα ημερησίας διάταξης Γ.Σ.:

  1. Εκλογή προέδρου Γ.Σ. και δύο πρακτικογράφων.
  2. Απολογισμός Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του έτους 2019.
  3. Έκθεση Ε.Σ. για τα πεπραγμένα χρήσεως 2019.
  4. Εισήγηση-έγκριση ισολογισμού 2019.
  5. Εισήγηση-έγκριση προϋπολογισμού 2020.
  6. Απαλλαγή Δ.Σ. και Ε.Σ. από πάσαν ευθύνη για τα πεπραγμένα του 2019.
  7. Εκλογή 3μελούς εφορευτικής επιτροπής για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη 5μελούς Δ.Σ. και των αναπληρωματικών αυτών.
  8. Ενημέρωση οικοπεδούχων στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα καταπάτησης.
  9. Προοπτική και αποφάσεις για την συμπλήρωση των έργων υποδομής.
  10. Εναρμόνιση της αξίας  των οικοπέδων του Σ/σμου σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της κτηματαγοράς.

Αφού διαπιστώθηκε εκ του καταστατικού η προβλεπόμενη απαρτία, η επαναληπτική Γ.Σ. της 27ης/09/20 είναι έγκυρη και οι αποφάσεις της ισχυρές.

Προλογίζοντας ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ανδρικόπουλος είπε:  Σας καλωσορίζω, και σας ευχαριστώ για την προσέλευσή σας στην Γ.Σ. σήμερα, μια εποχή δύσκολη για την παγκόσμια Υγεία και την Υγεία στην Πατρίδα μας. Όπως βλέπετε εδώ τηρούμε όλες τις υποδείξεις για τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αποστάσεις, μάσκες, αντισηπτικά, γάντια κλπ.

Εύχομαι Υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας.

Συνεδρίαση

Θέμα 1ο

Πρόεδρος Γ.Σ. εξελέγη ο κ. Σαραντουλάκης Άγγελος

Γραμματέας ο κ. Παπαγεωργίου Αναστάσιος

Θέμα 2ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ανδρικόπουλος Σπύρος για τον απολογισμό του 2019 είπε τα εξής: Το 2019 ήταν μια καλή χρονιά για τον Σ/σμο. Έγιναν έργα, ανέβηκε το ενδιαφέρον και η αξία των οικοπέδων μας και η προοπτική για το 2020 ήταν και παραμένει καλύτερη. Σας αναφέρω σαν ένδειξη της καλής προοπτικής ότι οικόπεδο συνεταίρου (2 μερίδες) επωλήθη τον Φεβρουάριο του 2020 152.000,00€.

Η πρόοδος που έγινε α) στην ΟΔΟΠΟΙΙΑ (τσιμεντοστρώθηκαν τμήματα δρόμου τα οποία παρουσίαζαν προβλήματα). Ο δρόμος ασφαλώς είναι η βιτρίνα του Σ/σμου. Στρώσαμε τμήματα του κεντρικού οδικού άξονα τα οποία παρουσίαζαν έντονη επιφανειακή διάβρωση και ήταν μπορούμε να πούμε δύσβατα. Ο δρόμος σήμερα είναι βατός και χωρίς προβλήματα καθ’όλο το μήκος του. Είχαν προγραμματιστεί να τσιμεντοστρωθούν στις αρχές του 2020 (Μάρτιος-Απρίλιος) και άλλα τμήματα, δυστυχώς μας πρόλαβε ο κορωναιός (lockdown) και δεν μπορέσαμε να τα ολοκληρώσουμε. Έχει προγραμματιστεί και ελπίζουμε ότι μέσα στο 2020 να γίνει και αυτή η τσιμεντόστρωση. Προλάβαμε και στρώσαμε την διέλευση του ρέματος (ιρλανδική τάφρος) έτσι ώστε να γίνει η κίνηση διαμπερής δια μέσου του Σ/σμου. ,

β) στην ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ, ανανεώθηκε το δίκτυο ύδρευσης του Σ/σμου καθ’όλο το μήκος της οδού Φοινίκων (680μ). Τοποθετήθηκαν φρεάτια μπροστά από τα υπάρχοντα κτίσματα, και παροχές χωρίς καμία δαπάνη για τους ιδιοκτήτες. Με αυτό τον τρόπο καταργήθηκαν τα σωληνάκια που παράνομα έδιναν νερό στα κτίσματα. Οι ιδιοκτήτες δεν είχαν παρά να κάνουν αίτηση στον Δήμο για τη μεταφορά του ρολογιού τους από το σημείο που ήταν στο φρεάτιο που κατασκεύασε ο Σ/σμος μπροστά από το σπίτι τους. Η ανανέωση του δικτύου ύδρευσης θα συνεχιστεί μέσα στο 2020.

γ) ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ, Μεταφέρθηκε το ρεύμα διαμέσου του πεζόδρομου στο Ο.Τ. 17 (ψηλά) με αποτέλεσμα ο κάθε ιδιοκτήτης που θέλει να κτίσει να μπορεί να μεταφέρει το ρεύμα εύκολα και στο οικόπεδό του.

 

Οικονομικά: Ο Πρόεδρος είπε ότι τα έσοδα του Σ/σμου βαίνουν προς το καλύτερο διότι α) οι συνεταίροι βλέποντας ότι το Δ.Σ. είναι ενεργό και αποτελεσματικό, ενδιαφέρονται να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. β) με το να γίνονται αγοραπωλησίες, οι πωλητές είναι υποχρεωμένοι να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς τον Σ/σμο για να πάρουν βεβαίωση ότι δεν οφείλουν, την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν στον συμβολαιογράφο για να πραγματοποιηθεί η πράξη της πώλησης. Κατά αυτό τον τρόπο εισπράττουμε χρέη από ιδιοκτήτες οι οποίοι πωλούν το ακίνητό τους. γ) Με ΑΓΩΓΕΣ, εδώ αναφέρω ότι ουδέποτε ο Σ/σμος έχασε αγωγή. Βέβαια ο αντίδικος είτε πριν από τη δίκη ή κατά την δίκη, έρχεται και συμβιβάζεται ζητώντας διακανονισμό για το χρέος του. Προσπαθούμε πάντα να διευκολύνουμε τα μέλη μας. Ο αντίδικος αν δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του δικαστηρίου, το Δ.Σ. αποφάσισε να προχωράει σε προσημείωση του ακινήτου του.

Ο πρόεδρος είπε ότι τα έργα θα προχωρήσουν, ο στόχος μας θα παραμείνει ζωντανός μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής και η αξία των οικοπέδων και των κτισμάτων μας θα ανέβει όσο το δυνατόν, διότι η οικοπεδική μας έκταση είναι σε μια προνομιούχο ζώνη της Αίγινας.

Ερώτηση- κ .Στασινού: Υπάρχουν πολλές οφειλές; Ο μοχλός πίεσης είναι μόνο η αγωγή;

Απάντηση- Πρόεδρος: Υπάρχουν οφειλές οι οποίες συνεχώς μειώνονται (μέλη- συνεταίροι). Για τις οφειλές στέλνουμε πρώτα ενημερωτικό, κατόπιν εξώδικο, και μετά αγωγή.

Ερώτηση-κ. Στασινού: Οι οφειλές παραγράφονται στην πενταετία;

Απάντηση –Πρόεδρος: Τίποτα δεν παραγράφεται στην πενταετία. Αν αναλάβει ο Δήμος ο οποίος θα ζητήσει και τον κατάλογο των οφειλετών, στις οφειλές θα βάζει προσαυξήσεις και πρόστιμα σαν δημόσιο έσοδο ( εφορία), και προφανώς αν ζητήσει κάποιος ασφαλιστική ή φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να πάει άμεσα να εξοφλήσει τον Δήμο.  Εμείς σαν Σ/σμος ζητάμε οφειλές χωρίς καμία προσαύξηση ή πρόστιμο έτσι ώστε να διευκολύνουμε τον κάθε οφειλέτη στην εξόφληση της οφειλής του.

Αν λυθεί ο Σ/σμος τα αποθεματικά του Σ/σμου και τα έσοδα από πιθανή εκποίηση μη πωληθέντων οικοπέδων θα διαμοιραστούν στους ταμειακά ενήμερους συνεταίρους.

Ερώτηση: Πώς πάνε τα έργα ύδρευσης της Αίγινας από την ΕΥΔΑΠ.

Απάντηση : Ο Πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενημερώσεις τις οποίες παίρνει από την τοπική εφημερίδα το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2020 ή το Πάσχα του 2021 να έχει φτάσει το νερό της ΕΥΔΑΠ στην Αίγινα. Η λύση της υδροδότησης του νησιού από την ΕΥΔΑΠ θα αποτελέσει ένα σοβαρό κίνητρο για την αύξηση της τιμής των οικοπέδων και των ακινήτων γενικότερα, στο άμεσο μέλλον.

Ο πρόεδρος επίσης ανέφερε ότι θα πρέπει τα μέλη να υποβάλλουν αίτηση προς τον Δήμο με την οποία θα ορίζουν την έκταση των οικοπέδων τους από την οποία  θα προκύπτει ο ΤΑΠ από το 2020 και η μέχρι σήμερα οφειλή σύμφωνα με τον υπάρχοντα νόμο δεν θα χρεωθεί σε κάθε ιδιοκτήτη. Σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος επίσης είπε ότι ο Σ/σμος δεν έχει υποχρέωση να ενημερώνει τα μέλη για τους νόμους και τις εγκυκλίους που δημοσιεύονται κατά καιρούς (κτηματολόγιο- ΤΑΠ). Παρ’όλα αυτά το κάνουμε είτε στις Γ.Σ. είτε στο site μας που ανεβάζουμε πληροφορίες τις οποίες παίρνουμε.

Ερώτηση-κ Αλεξιάδης: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο;

Απάντηση- Πρόεδρος: Το ΤΑΠ πρέπει  να το πληρώνουμε κάθε χρόνο. Όταν χρειαστεί να πουλήσουμε το οικόπεδο ή να κάνουμε κάποια άλλη ενέργεια, τότε ο Δήμος ζητάει το ΤΑΠ συγκεντρωτικά για τα χρόνια που δεν πληρώθηκε. 

Θέμα 3ο

Η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου διάβασε την έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου με την οποία το Ε.Σ. εγκρίνει και απαλλάσσει το Δ.Σ. από πάσα διοικητική και οικονομική ευθύνη.

Θέμα 4ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε τον ισολογισμό του 2019.

Θέμα 5ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε τον προϋπολογισμό του 2020.

Θέμα 6ο

Το Σώμα απήλαξε το Δ.Σ. και το Ε.Σ. από πάσα ευθύνη για τα πεπραγμένα του 2019 κατόπιν ψηφοφορίας στην κάλπη ομόφωνα. Επίσης ενέκρινε ομόφωνα τον Προϋπολογισμό 2020, τον Ισολογισμό 2019, τα πεπραγμένα της Διοίκησης και την έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο

Εξελέγη εφορευτική επιτροπή για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών ανάδειξης πενταμελούς Δ.Σ. και αναπληρωτών αυτών αποτελούμενη από τον κ. Σαραντουλάκη Άγγελο ως πρόεδρο, κ. Παπαγεωργίου Αναστάσιο ως μέλος . Κατόπιν των αρχαιρεσιών οι οποίες έγιναν, (ψηφοφορία μέσω κάλπης), εξελέγησαν οι Ανδρικόπουλος Σπύρος, Βάττης Δημήτριος, Σκαλτσιώτη Άννα, Μίχας Δημήτριος και Σχοινά Ελένη ως τακτικά μέλη και Κατσίνη Λυδιά και Μισθού Σταυρούλα ως αναπληρωματικά.

Θέμα 8ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ Ανδρικόπουλος είπε ότι υπήρξαν μέλη τα οποία ζήτησαν να ενημερώνονται γραπτώς για πιθανή καταπάτηση εκ μέρους άλλου διότι δεν τους είναι εύκολο να κατεβαίνουν στην οικοπεδική έκταση συχνά. Ο πρόεδρος είπε ότι το Δ.Σ. έχει ως αρχή να μη παρεμβαίνει σε διαφορές μεταξύ των μελών του. Παρ’όλα αυτά αφού η Γ.Σ, ψηφίζει ομόφωνα την ενημέρωση για περιπτώσεις βαριάς καταπάτησης , το Δ.Σ. αναλαμβάνει τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Θέμα 9ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι εντός του 2020 είχαν προγραμματιστεί έργα οδοποιίας και έργα προώθησης της υδροδότησης. Δυστυχώς ο κορωναιός, όπως ανέφερε στην απολογία του, μας εμπόδισε στην ολοκλήρωσε αυτών παρότι είχαν ληφθεί αποφάσεις από το Δ.Σ. για την ολοκλήρωση αυτών. Ελπίζουμε ότι μετά την Γ.Σ. και εντός του 2020 προχωρήσουν τα έργα αυτά έτσι ώστε να ολοκληρώνονται σταδιακά τα έργα υποδομής προς όφελος όλων μας.

Θέμα 10ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ Ανδρικόπουλος ζήτησε από το Σώμα την αύξηση της τιμής των οικοπέδων του Σ/σμου διότι όπως είπε υπάρχουν υποψήφιοι αγοραστές των οικοπέδων αυτών, και η τιμή κατά την αντίληψη του Δ.Σ. (συνθήκες της εποχής) είναι ότι είναι πολύ χαμηλή . Ο καθορισμός της  τιμής των οικοπέδων του Σ/σμου είχε ορισθεί στην Γ.Σ. του 2016  (29.000,00€ η μερίδα). Το 2019 ο Σ/σμος πούλησε ένα εκ των οικοπέδων του 35.000,00€ κατόπιν διαπραγμάτευσης του Προέδρου με την αγοράστρια.  Τώρα η τιμή αυτή θεωρείται χαμηλή επομένως θα πρέπει να ορίσουμε μια μεγαλύτερη τιμή και το Δ.Σ. προτείνει μια τιμή μεταξύ του 40.000,00€ και 45.000,00€. Η Γ.Σ. καθόρισε κατόπιν συζητήσεως ομόφωνα, μια ελάχιστη τιμή πώλησης των οικοπέδων του Σ/σμου ( η μερίδα) τα 42.000,00€. Το οικόπεδο 182, Ο.Τ. 20, ( 2 μερίδες), απεφασίσθη να πωληθεί ολόκληρο με ελάχιστη τιμή τα 110.000,00€ ή και τμηματικά ανά μερίδα, χωρίς να οριστεί η ανά μερίδα τιμή του οικοπέδου.

Ερώτηση: Αυτές οι τιμές καθορίζουν και τις τιμές των οικοπέδων των ιδιωτών;

Απάντηση: Όχι, κάθε ιδιώτης μπορεί να διαπραγματευθεί την αξία του οικοπέδου του με βάση τις ανάγκες του και την διαπραγματευτική του ικανότητα. Υπάρχουν μέλη τα οποία πούλησαν την μερίδα τους σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή (15.000,00 €) και μέλη που ζητούσαν 60.000,00€. Παρ’όλα αυτά αποτελούν ένα γνώμονα.

Πάντως το συμπέρασμα που προκύπτει από την έρευνα της αγοράς είναι ότι το αγοραστικό ενδιαφέρον για την Αίγινα ανεβαίνει και πολύ περισσότερο ανεβαίνει το ενδιαφέρον για την Αιγινήτισσα και την οικοπεδική μας έκταση.

Τέλος ο κ. Ανδρικόπουλος είπε σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε με δύσκολες υγειονομικές συνθήκες, αυτό δείχνει ότι ενδιαφέρεστε για την περιουσία σας.

Ελπίζω ότι και αν ακόμη δεν σας ευχαρίστησα όλους, τουλάχιστον σας ενημέρωσα όλους.

 

Εκ του γραφείου.

 

 

 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ

Photo Gallery

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικοδομικός Συνεταιρισμός Επιστημόνων - Διανοουμένων - Καλλιτεχνών Σ.Π.Ε.

Κρατίνου 7, Αθήνα
2103216720, 694 54 68 940