ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Τα οικόπεδα προς πώληση αποτυπώνονται στον χάρτη με κόκκινο περίγραμμα.